• banner_01

Kompaniýa

singleimg

Biz hakda

Beýik diwar süzgüçGiriş

“Great Wall Filtration” 1989-njy ýylda döredilip, Hytaýyň Şenýan şäheriniň Liaoning welaýatynyň paýtagtynda ýerleşýär.

“Great Wall” doly çuňlugy süzmek çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisidir.Iýmit, içgi, spirtli içgiler, çakyr, nepis we ýörite himiki maddalar, kosmetika, derman senagaty we biotehnologiýa ýaly köp sanly programma üçin süzgüç çözgütlerini we ýokary hilli çuňlukly süzgüç mediýasyny ösdürýäris, öndürýäris we üpjün edýäris.

Ekspert

Biziň bilen tanyşBagyşlanýarTopar

Soňky 30 ýylda Beýik diwaryň işgärleri birleşdiler.Häzirki wagtda Beýik diwaryň 100-e golaý işgäri bar.Işgärlerimiziň hemmesi önümleriň we hyzmatlaryň hilini üpjün etmegi we yzygiderli ýokarlandyrmagy maksat edinýärler.

Güýçli amaly inerener toparymyza baglylykda, laboratoriýada bir proses gurnalan gününden başlap, doly önümçilige çenli köp pudakda müşderilerimize goldaw bermäge borçlanýarys.Doly ulgamlary öndürýäris we satýarys we çuňlugy süzgüçli metbugatyň uly paýyny tutduk.

stean_img

Irki suratlarZawod

Greathli beýiklik batyrgaý başlangyçdan gelýär.1989-njy ýylda kompaniýamyz kiçi zawoddan başlady we şu wagta çenli ösdi.

Müşderilerimiz- (3)
Müşderilerimiz (2)

BiziňkiMüşderiler

Müşderilerimiz (4)

Soňky 30 ýylda “Great Wall” gözleg we önümçilige, önümiň hiline we satuw hyzmatyna hemişe uly ähmiýet berdi.

Önümçilik döwründe berk hil we daşky gurşaw gözegçiligi Beýik diwar süzgüç metbugatynyň ýokary hilli standartlaryny we arassalygyny üpjün edýär, şeýlelik bilen müşderilerimiziň aýratyn talaplaryna laýyk gelýär.

Häzirki wagtda ajaýyp kooperatiw müşderilerimiz we wekillerimiz bütin dünýäde: AB InBev, ASAHI, Karlsberg, Coca-Cola, DSM, Elkem, Knight Black Horse Winery, NPCA, Nowozymes, PepsiCo we ş.m.

Müşderilerimiz (1)

WeChat

whatsapp