• banner_01

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz Süzgüç listleriniň professional önümçilik fabrigi, sizi ýokary hilli we ajaýyp ussatlyk bilen üpjün edip bileris.OEM we ODM önümleri.

S: Haryt materialyňyz näme?

J: Önümlerimiz ýokary hilli agaç pulpasyndan, pagta süýüminden, sellýulozadan, diatomaz toprakdan we ş.m.

S: Syýasat nusgasy näme?

J: Synagyňyz üçin käbir nusgalary mugt berip bileris we ýükler siziň tarapyňyzdan tölener.

S: Islendik ululykda edip bilersiňizmi?

J: Hawa, islegiňize görä islendik ululygy edip bileris.

S: Önümçilik we iberiş wagtyňyz näçe?

J: Jikme-jiklikleri tassyklandan 15-25 gün soň.

S: Haýsy şahadatnamaňyz bar?

A:
1).Hil dolandyryş ulgamy ISO 9001 we daşky gurşawy dolandyryş ulgamy ISO 14001.
2).Iýmit bilen aragatnaşyk şahadatnamalary
3).FDA talaplaryna laýyk SGS synagyndan geçiň
Önümler arassa tebigy çig mal bolup, kalsiý we magniý iony we agyr metal tapmak ýaly müşderileriň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner


WeChat

whatsapp