• banner_01

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz Süzgüçli listleriň professional önümçilik fabrigi, sizi ýokary hilli we ajaýyp ussatlyk bilen üpjün edip bileris.OEM we ODM önümleri.

S: Önümiňiziň materialy näme?

J: Önümlerimiz ýokary hilli agaç süýdünden, pagta süýdünden, sellýulozadan, diatomaz toprakdan we ş.m.

S: Syýasat nusgasy näme?

J: Synagyňyz üçin käbir nusgalary mugt berip bileris we ýükler siziň tarapyňyzdan tölener.

S: Islendik ululykda edip bilersiňizmi?

J: Hawa, islegiňize görä islendik ululygy edip bileris.

S: Önümçilik we ýük daşama wagtyňyz näçe?

J: Jikme-jiklikleri tassyklandan takmynan 15-25 gün soň.

S: Haýsy şahadatnamaňyz bar?

A:
1).Hil dolandyryş ulgamy ISO 9001 we daşky gurşawy dolandyryş ulgamy ISO 14001.
2).Iýmit bilen aragatnaşyk şahadatnamalary
3).FDA talaplaryny kanagatlandyrmak üçin SGS synagyndan geçiň
Önümler arassa tebigy çig mal bolup, kalsiý we magniý iony we agyr metal tapmak ýaly müşderileriň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner


WeChat

whatsapp