• banner_01

Topar

Iň gymmatly güýjümizhalkymyz

Soňky 30 ýylda Beýik diwaryň işgärleri birleşdiler.Häzirki wagtda Beýik diwaryň 100-e golaý işgäri bar.Gözleg, hil, önümçilik, satuw, satyn alyş, maliýe, logistika, gaplamak, logistika we ş.m. üçin 10 bölümimiz bar.

Hemmäni rahatlandyrmak we gatnaşyklarymyzy has ýakynlaşdyrmak üçin köplenç işgärleriň işini gurnaýarys.Employeeshli işgärlerimiz her gün bilelikde işleýärler we maşgalalar ýaly birek-birege ýoldaşlyk edýärler.

c851f411

Kompaniýanyň ösüşi her kimiň tagallasyna bagly, şol bir wagtyň özünde Beýik diwar her kimiň ösüşini höweslendirýär we ruhlandyrýar.

Bagyşlanan hünärmenleriň uly toparynyň bardygyna buýsanýarys.Staffhli işgärlerimiz önümleriň we hyzmatlaryň hilini üpjün etmegi we yzygiderli ýokarlandyrmagy maksat edinýärler.

Dedicated Team (4)
Dedicated Team (2)
Dedicated Team (6)
Dedicated Team (5)

WeChat

whatsapp