• banner_01

Topar

Iň gymmatly güýjümizhalkymyz

Soňky 30 ýylda Beýik diwaryň işgärleri birleşdiler.Häzirki wagtda Beýik diwaryň 100-e golaý işgäri bar.Gözleg we gözleg, hil, önümçilik, satuw, satyn alyş, maliýe, logistika, gaplamak, logistika we ş.m. üçin 10 bölümimiz bar.

Hemmäni rahatlandyrmak we gatnaşyklarymyzy has ýakynlaşdyrmak üçin köplenç işgärleriň işini gurnaýarys.Employeeshli işgärlerimiz her gün bilelikde işleýärler we maşgalalar ýaly biri-birine ýoldaşlyk edýärler.

c851f411

Kompaniýanyň ösüşi her kimiň tagallasyna bagly, şol bir wagtyň özünde Beýik diwar hemmeleriň ösüşini hemişe höweslendirýär we ruhlandyrýar.

Ajaýyp hünärmenler toparynyň bardygyna buýsanýarys.Staffhli işgärlerimiz önümleriň we hyzmatlaryň hilini üpjün etmegi we yzygiderli ýokarlandyrmagy maksat edinýärler.

Bagyşlanan topar (4)
Bagyşlanan topar (2)
Bagyşlanan topar (6)
Bagyşlanan topar (5)

WeChat

whatsapp