• banner_01

Müşderi

Ajaýyp hyzmatdaş we müşderi

Bütin dünýäde ajaýyp müşderileriň köp bolmagy bize bagtdyr.Önümleriň dürli ulanylyşy sebäpli köp pudaklarda dost tapyp bileris.Müşderilerimiz bilen biziň arasyndaky gatnaşyk diňe bir hyzmatdaşlyk däl, eýsem dostlar we mugallymlardyr.Müşderilerimizden elmydama täze bilimleri öwrenip bileris.

Häzirki wagtda iň oňat hyzmatdaş müşderilerimiz we wekillerimiz bütin dünýäde: AB InBev, ASAHI, Karlsberg, Coca-Cola, DSM, Elkem, Knight Black Horse Winery, NPCA, Nowozymes, PepsiCo we ş.m.

Alkogol

hzlogo (9)
hzlogo (1)
hzlogo (2)
hzlogo (3)
hzlogo (4)
hzlogo (5)
hzlogo (6)
hzlogo (7)
hzlogo (8)

Biologiýa

hzlogo (18)
hzlogo (17)
hzlogo (16)
hzlogo (15)
hzlogo (14)
hzlogo (13)
hzlogo (12)
hzlogo (11)
hzlogo (10)

Himiki

hzlogo (19)
hzlogo (20)
hzlogo (22)
hzlogo (23)
hzlogo (24)
hzlogo (25)
hzlogo (26)

Iýmit we içgi

hzlogo (27)
hzlogo (28)
hzlogo (29)
hzlogo (30)
hzlogo (31)
hzlogo (33)
hzlogo (19)
customer (4)

Çylşyrymly süzgüç meselelerini çözüň

“Great Wall” hemişe gözleg işlerine, önümiň hiline we satuw hyzmatyna uly ähmiýet berýär.Programma inersenerlerimiz we gözleg-barlag toparymyz müşderiler üçin süzgüçli kyn meseleleri çözmegi maksat edinýärler.Laboratoriýada synag geçirmek üçin çuňňur süzgüç enjamlaryny we önümlerini ulanýarys we müşderiniň zawod enjamlarynyň gurnalyşyny we işleýşini yzarlamagy dowam etdirýäris.

customer (3)
customer (1)
customer (5)
customer (2)

Görmek ynanýar

Toparyň müşderileri tarapyndan ykrar edilen her ýyl köp hil barlaglaryny geçirýäris.
Siziň syýahatyňyzy hoşal edýäris.

  • b6c86410
  • fc9f6f30
  • d360660a
  • e8e5daa6
  • 7b8920ee
  • 49dac6ac
  • 690dcffb
  • b57c36a5

WeChat

whatsapp