• banner_01

Müşderi

Ajaýyp hyzmatdaş we müşderi

Bütin dünýäde ajaýyp müşderileriň köp bolmagy bize bagtdyr.Önümleriň dürli ulanylyşy sebäpli köp pudaklarda dost tapyp bileris.Müşderilerimiz bilen biziň arasyndaky gatnaşyk diňe bir hyzmatdaşlyk däl, eýsem dostlar we mugallymlardyr.Müşderilerimizden hemişe täze bilimleri öwrenip bileris.

Häzirki wagtda ajaýyp kooperatiw müşderilerimiz we wekillerimiz bütin dünýäde: AB InBev, ASAHI, Karlsberg, Coca-Cola, DSM, Elkem, Knight Black Horse Winery, NPCA, Nowozymes, PepsiCo we ş.m.

Alkogol

hzlogo (9)
hzlogo (1)
hzlogo (2)
hzlogo (3)
hzlogo (4)
hzlogo (5)
hzlogo (6)
hzlogo (7)
hzlogo (8)

Biologiýa

hzlogo (18)
hzlogo (17)
hzlogo (16)
hzlogo (15)
hzlogo (14)
hzlogo (13)
hzlogo (12)
hzlogo (11)
hzlogo (10)

Himiki

hzlogo (19)
hzlogo (20)
hzlogo (22)
hzlogo (23)
hzlogo (24)
hzlogo (25)
hzlogo (26)

Iýmit we içgi

hzlogo (27)
hzlogo (28)
hzlogo (29)
hzlogo (30)
hzlogo (31)
hzlogo (33)
hzlogo (19)
müşderi (4)

Çylşyrymly süzgüç meselelerini çözüň

“Great Wall” hemişe gözleg we gözleg işlerine, önümiň hiline we satuw hyzmatyna uly ähmiýet berýär.Programma inersenerlerimiz we gözleg-barlag toparymyz müşderiler üçin süzgüçli kyn meseleleri çözmegi maksat edinýärler.Laboratoriýada synag geçirmek üçin çuňňur süzgüç enjamlaryny we önümlerini ulanýarys we müşderiniň zawod enjamlarynyň gurnalyşyny we işleýşini yzarlamagy dowam etdirýäris.

müşderi (3)
müşderi (1)
müşderi (5)
müşderi (2)

Görmek ynanýar

Toparyň müşderileri tarapyndan ykrar edilen her ýyl köp hilli barlaglar geçirýäris.
Siziň meýdan syýahatyňyzy garşylaýarys.

  • b6c86410
  • fc9f6f30
  • d360660a
  • e8e5daa6
  • 7b8920ee
  • 49dac6ac
  • 690dcffb
  • b57c36a5

WeChat

whatsapp