• banner_01

“Great Wall Filtration” Moskwanyň “Beviale” sergisine gatnaşar

“Great Wall Filtration” 28-nji martdan 30-njy mart aralygynda Moskwanyň “Beviale” sergisine gatnaşar.Stendiň belgisi 2-A260.

Iýmit, içgi, spirtli içgiler, çakyr, nepis we ýörite himiki maddalar, kosmetika, derman senagaty we biotehnologiýa ýaly köp sanly programma üçin süzgüç çözgütlerini we ýokary hilli çuňlukly süzgüç mediýasyny ösdürýäris, öndürýäris we üpjün edýäris.

Wall 最终 展位 图】 Beýik diwar_Pawilion 57 1-2 gat ...

11

“ULY WALL FILTRASI 1989A 1989-njy ýylda esaslandyrylan Hytaý kompaniýasydyr. 34 ýyl bäri dokma ýokary hilli süzgüç materiallary, enjamlar we piwo we içgi pudagy üçin çözgütler bilen üpjün edýär.Indi bolsa, BeviTec sergisine ilkinji gezek gatnaşýandygymyzy mälim edýäris!Geliň we 2-A260 stendinde bize baryp görüň, bu ýerde önümleriň nusgalaryny we maglumat materiallaryny görkezeris.Höwesjeň satuw we tehniki toparlar, siziň bilen duşuşmaga we iň täze täzeliklerimizi siziň bilen paýlaşmaga höwesli bolar.Biz siziň bilen baglanyşyp, täze hyzmatdaşlyk we dostluk gurup bilmeris.Görkezişde görüşeris! ”

Has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyza girmäge hoş geldiňiz, soraglaryňyz bar bolsa, maňa ýüz tutup bilersiňiz.

Web: https://www.filtersheets.com/

E-poçta iberiň: sales@sygreatwall.com  clairewang@sygreatwall.com

Tel:+ 86-15566231251Näme:+ 86-15566231251

Sene we ýeri

28-29-njy mart:10:00 - 18:00
30-njy mart:10:00 - 16:00

Beýik diwar süzgüçiniň kabinasy 2-A260


Iş wagty: Fewral-09-2023

WeChat

whatsapp