• banner_01

“Fireangynyň howpsuzlygyna üns beriň we öňüni alyş habardarlygyny ýokarlandyryň” - Great Wall Filter ýangyn türgenleşigi

Fireangyn söndürişine üns beriň we durmuşy birinji ýerde goýuň!Employeeshli işgärleriň ýangyn howpsuzlygy habardarlygyny has-da ýokarlandyrmak, başlangyç ýangyny söndürmek ukybyny ýokarlandyrmak, kompaniýanyň howpsuzlyk işleriniň ýerine ýetirilmegini höweslendirmek we ähli işgärleriň ömrüniň we emläginiň howpsuzlygyny goramak maksady bilen, Şenýan Great Wall Filter paperboard Co., Ltd. 31-nji martda irden "ýangynyň howpsuzlygyna üns bermek we öňüni alyş habardarlygyny ýokarlandyrmak" mowzugy bilen ýangyn türgenleşigi geçirdi.

"Howpsuzlyk ownuk mesele däl we öňüni almak ilkinji ädimdir".Bu ýangyn türgenleşigi arkaly diňleýjiler ýangyn howpsuzlygy habardarlygyny ýokarlandyrdylar we betbagtçylygyň öňüni almak, betbagtçylyklary azaltmak, heläkçilikleri ýok etmek we ýangyn ýerinde gaçmak ukyplaryny güýçlendirdiler.Ajaýyp diwar süzgüji ýangyn howpsuzlygyna uly ähmiýet berýär, hemişe "howpsuzlyk" düşünjesini saklaýar, ýangyn howpsuzlygyny birinji ýerde goýýar we gündelik işleriň yzygiderli we tertipli bolmagy üçin berk binýat döredýär.

Great Wall Filter fire drill. (1)
Great-Wall-Filter-fire-drill
Great Wall Filter fire drill. (2)

Iş wagty: 30-2021-nji oktýabr

WeChat

whatsapp