• banner_01

Highokary siňdirişli seriýa çuňlugy süzgüç sahypalary

Gysga düşündiriş:

Beýik diwar seriýaly ýokary geçiş sahypalary, has pes dykyzlygy, ýokary boşluk göwrümi, siňdiriş kuwwaty we çuňlugy bilen häsiýetlendirilýär.
Onuň 'ýokary hapa saklaýyş kuwwaty we partlaýyş güýji, ýokary derejeli kolloid, ýokary ýapyşykly suwuklyklary we bölejikleri öz içine alýan suwuklyklary anyklamak üçin ýörite düzülendir, bu bolsa süzgüç sahypalarynyň beýleki derejelerini çalt bloklaýar.
Süzgüç meseleleriniň giň toplumynda, ýokary ýapyşykly ýa-da bölejik ýükli suwuklyklary süzmek, gödek, kristal, amorf ýa-da jele meňzeş hapa gurluşlary ýaly bu sahypalar süzgüç çykdajylarynyň peselmegini we önümiň ajaýyplygyny üpjün edip biler.


 • Model:“UnitArea” üçin massa (g / m2)
 • SCA-030:620-820
 • SCA-040:710-910
 • SCA-060:920-1120
 • SCA-080:1020-1220
 • SCA-090:950-1150
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Göçürip al

  Çuňlugyň süzgüç sahypalarynyň aýratyn artykmaçlyklary

  Ykdysady süzgüç üçin ýokary hapa saklamak ukyby
  Iň giň programmalar we iş ýagdaýy üçin tapawutlandyrylan süýüm we boşluk gurluşy (içki ýer meýdany)
  Süzgüçiň iň gowy utgaşmasy
  Işjeň we adsorptiw häsiýetler iň ýokary howpsuzlygy üpjün edýär
  Örän arassa çig mal we şonuň üçin süzgüçlere iň az täsir
  Purokary arassaly sellýulozany ulanmak we saýlamak bilen, ýuwulýan ionlar gaty pesdir
  Rawhli çig we kömekçi materiallar üçin ýokary hilli kepillik
  Amal gözegçiligi taýýar önümleriň yzygiderli hilini üpjün edýär

  Çuňlugyň süzgüç sahypalarynyň goşundylary:

  Çuňlugyň süzgüç sahypalary

  Beýik diwar A seriýaly süzgüç listleri, ýokary ýapyşykly suwuklyklary gödek süzmek üçin ileri tutulýan görnüşdir.Uly gözenekli boşluk gurluşy sebäpli, çuňluk süzgüç listleri jele meňzeş hapa bölejikleri üçin ýokary hapa saklaýyş ukybyny hödürleýär.Çuňlugyň süzgüç listleri esasan ykdysady süzgüç gazanmak üçin süzgüç gurallary bilen birleşdirilýär.

  Esasy goşundylar: Inçe / ýörite himiýa, biotehnologiýa, derman, kosmetika, iýmit, miwe suwy we ş.m.

  Çuňlugyň süzgüç sahypalary Esasy düzüjiler

  Beýik diwar Birnäçe çuňlukly süzgüç serişdesi diňe ýokary arassalykly sellýuloza materiallaryndan ýasalýar.

  Çuňlugyň süzgüç sahypalarynyň degişlilikde saklanyş bahasy

  Otnositel saklamagyň bahasy4

  * Bu sanlar içerki synag usullaryna laýyklykda kesgitlenildi.

  * Süzgüç sahypalarynyň netijeli aýrylmagy iş şertlerine baglydyr.

  Çuňlugyň süzgüç sahypalary Fiziki maglumatlar

  Bu maglumatlar, beýik diwar çuňlugy süzgüç sahypalaryny saýlamak üçin gollanma hökmünde niýetlenendir.

  Model “UnitArea” üçin massa (g / m)2) Akym wagty (lar) ① Galyňlygy (mm) Nominal tutma derejesi (μm) Suw geçirijiligi ② (L / m² / min △ = 100kPa) Gury partlama güýji (kPa≥) Çygly partlama güýji (kPa≥) Kül düzümi%
  SCA-030 620-820 5 ″ -15 ″ 2.7-3.2 95-100 16300-17730 150 150 1
  SCA-040 710-910 10 ″ -30 ″ 3.4-4.0 65-85 9210-15900 350 1
  SCA-060 920-1120 20 ″ -40 ″ 3.2-3.6 60-70 8100-13500 350 1
  SCA-080 1020-1220 25 ″ -55 ″ 3.5-4.0 60-70 7800-12700 450 1
  SCA-090 950-1150 40 ″ -60 ″ 3.2-3.5 55-65 7300-10800 350 1

  Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň, size has gowy önümler we iň gowy hyzmat bereris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  WeChat

  whatsapp