• banner_01

Has çylşyrymly programmalar üçin ýokary öndürijilik sahypalary

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp diwar ýokary öndürijilik seriýasy Çuňlugyň süzgüç sahypalary
Has kyn programmalar üçin

“Great Wall H” seriýaly çuňluk süzgüç listleri çökündileriň siňdiriş kuwwatyny ýokarlandyrdy we önümçiligiň has uly süzgüç akymynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzüldi.

Ajaýyp düşündiriş öndürijiligi bolan listler hünärmen we çylşyrymly programmalarda giňden ulanylýar.Sahypalaryň durnuklylygy, uzyn sahypanyň ömri, önelgesizligi we bitewiligi sebäpli bu seriýa, her süzgüç meselesine takyk uýgunlaşmaga mümkinçilik berýän giň saklaýyş diapazonyny öz içine alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Göçürip al

Aýratyn artykmaçlyklary

Birnäçe synpda bar bolan birmeňzeş we yzygiderli metbugat
Highokary çyglylyk sebäpli media durnuklylygy
Surfaceeriň, çuňlugyň we adsorptiw süzgüçiň utgaşmasy
Aýrylmaly komponentleri ygtybarly saklamak üçin iň oňat gözenek gurluşy
Highokary düşündiriş öndürijiligi üçin ýokary hilli çig malyň ulanylmagy
Dirtokary hapa saklamak ukyby arkaly ykdysady hyzmat ömri
Rawhli çig we kömekçi materiallara ýokary hilli gözegçilik
Amalda gözegçilik yzygiderli hili üpjün edýär

Programmalar:

Süzgüç
Gowy süzgüç
Mikrob süzgüçini azaldýar
Mikrob süzgüçini aýyrýar

H seriýaly önümler spirtleriň, piwolaryň, alkogolsyz içgiler, jelatinler we kosmetika serişdeleri üçin süzgüçde giňden kabul edildi, şeýle hem himiki we farmasewtiki araçylaryň we soňky önümleriň dürli-dürli ýaýramagy.

Esasy saýlawçylar

H seriýaly çuňluk süzgüçli listler aýratyn arassa tebigy materiallardan ýasalýar:

  • Sellýuloza
  • Tebigy süzgüç diatomaz topragyna kömek edýär
  • Çygly rezin

Otnositel saklamagyň bahasy

singliemg3
* Bu sanlar içerki synag usullaryna laýyklykda kesgitlenildi.
* Süzgüç listleriniň netijeli çykarylyşy proses şertlerine baglydyr.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    WeChat

    whatsapp