• banner_01

Programmalaryň giň topary üçin standart aralyk sahypalary

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp diwar standart seriýasy çuňluk süzgüç sahypalary
Programmalaryň giň topary üçin

“Standard Series” 20.0-den 0,2 mk çenli bökdençsiz saklaýyş derejelerine eýe.Bu, süzgüç mediýasynyň suwuk süzgüç talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.

Iň amatly gözenek gurluşy we adsorbsion häsiýetleri sebäpli, çuňluk süzgüç listleri mikroblary azaltmak we ýalpyldawuk, inçe, aýdyňlaşdyrýan we gödek süzgüç talap edýän amaly programmalar üçin birnäçe synplarda ajaýyp aýdyňlaşdyryş ýerine ýetirijiligine eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Göçürip al

Aýratyn artykmaçlyklary

Birnäçe synpda bar bolan birmeňzeş we yzygiderli metbugat
Highokary çyglylyk sebäpli media durnuklylygy
Surfaceeriň, çuňlugyň we adsorptiw süzgüçiň utgaşmasy
Aýrylmaly komponentleri ygtybarly saklamak üçin iň oňat gözenek gurluşy
Highokary düşündiriş öndürijiligi üçin ýokary hilli çig malyň ulanylmagy
Dirtokary hapa saklamak ukyby arkaly ykdysady hyzmat ömri
Rawhli çig we kömekçi materiallara ýokary hilli gözegçilik
Amalda gözegçilik yzygiderli hili üpjün edýär

Arza:

Süzgüç we gödek süzgüç
Uly göwrümli boşluk gurluşy bolan SCP-309, SCP-311, SCP-312 çuňlukly süzgüç listleri.Bu çuňluk süzgüç listleri bölejikler üçin ýokary saklaýyş ukybyna eýedir we süzgüç programmalaryny anyklamak üçin aýratyn amatlydyr.

Mikroblary azaltmak we inçe süzmek
SCP-321, SCP-332, SCP-333, SCP-334 çuňlugyň süzgüç sahypalary ýokary derejeli düşündiriş gazanmak üçin.Bu list görnüşleri ultrafin bölejiklerini ygtybarly saklaýar we mikroblary azaldýan täsire eýe bolup, olary saklamazdan we guýmazdan ozal suwuklyklary süzgüçsiz süzmek üçin has amatly edýär.

Mikroblary azaltmak we aýyrmak
SCP-335, SCP-336, SCP-337 çuňlugynda ýokary mikrob saklaýyş derejesi bolan süzgüç listleri.Bu list görnüşleri, sowuk steril çüýşe ýa-da suwuklyklary saklamak üçin has amatlydyr.Mikroblaryň ýokary saklanmagy, çuňluk süzgüç sahypasynyň inçe reňkli gurluşy we adsorbsion täsiri bilen elektrokinetiki potensialy arkaly gazanylýar.Kolloid maddalar üçin ýokary saklaýyş ukyby sebäpli bu list görnüşleri soňraky membrananyň süzülmesi üçin prefilter hökmünde has laýykdyr.

Esasy programmalar:Şerap, piwo, miwe suwlary, spirtli içgiler, nepis / ýörite himiýa, biotehnologiýa, derman, kosmetika we ş.m.

Esasy saýlawçylar

“Standard Series” çuňluk süzgüç listleri aýratyn arassa tebigy materiallardan ýasalýar:

  • Sellýuloza
  • Tebigy süzgüç diatomaz topragy (DE, Kieselguhr)
  • Çygly rezin

Otnositel saklamagyň bahasy

singliemg1

* Bu sanlar içerki synag usullaryna laýyklykda kesgitlenildi.
* Süzgüç listleriniň netijeli çykarylyşy proses şertlerine baglydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    WeChat

    whatsapp