• banner_01

Oilaglary süzmek üçin ýag süzgüç kagyzlary

Gysga düşündiriş:

Arassa sellýuloza çig mallary, iýmit we içgilerde ulanmaga mümkinçilik berýän bu süzgüç kagyzlaryny öndürmekde ulanylýar.Bu önüm esasanam iýilýän we tehniki ýaglary we ýaglary, nebithimiýa, çig nebit we beýleki ýataklary anyklamak ýaly ýagly suwuklyklar üçin has amatlydyr.
Süzgüçli kagyz modelleriniň giň görnüşi we goşmaça süzgüç wagty we saklanyş tizligi bilen köp saýlaw, aýratyn ýapyşyklaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.Süzgüç basmak bilen ulanylyp bilner.


 • Baha:“UnitArea” üçin massa (g / m2)
 • OL80:80-85
 • OL130:110-130
 • OL270:265-275
 • OL270M:265-275
 • OL270EM:265-275
 • OL320:310-320
 • OL370:360-375
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Göçürip al

  Oilaglary süzmek üçin ýag süzgüç kagyzlary

  Arassa sellýuloza çig mallary, iýmit we içgilerde ulanmaga mümkinçilik berýän bu süzgüç kagyzlaryny öndürmekde ulanylýar.Bu önüm esasanam iýilýän we tehniki ýaglary we ýaglary, nebithimiýa, çig nebit we beýleki ýataklary anyklamak ýaly ýagly suwuklyklar üçin has amatlydyr.
  Süzgüçli kagyz modelleriniň giň görnüşi we goşmaça süzgüç wagty we saklanyş tizligi bilen köp saýlaw, aýratyn ýapyşyklaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.Süzgüç basmak bilen ulanylyp bilner.

  Filag süzgüç kagyzlary Goýmalar

  Beýik diwar süzgüç kagyzy, umumy suwuk süzgüç, inçe süzgüç we dürli suwuklyklar arassalanylanda bölejikleriň ululyklaryny saklamak üçin laýyk bahalary öz içine alýar.Şeýle hem, bir tabakda süzgüç gurallaryny we çarçuwaly süzgüç presslerinde ýa-da beýleki süzgüç konfigurasiýalarynda saklamak, septum hökmünde ulanylýan bahalary, pes derejeli bölejikleri we beýleki köp sanly programmalary hödürleýäris.
  Mysal üçin: alkogolly, alkogolsyz içgiler we miwe suwy içgileri öndürmek, siroplary iýmitlendirmek, nahar ýaglary we gysgaltmalar, metaldan taýýarlamak we beýleki himiki amallar, nebit ýaglaryny we mumlary arassalamak we bölmek.
  Goşmaça maglumat üçin programma gollanmasyna serediň.

  Filag süzgüç kagyzlary

  Nebit süzgüç kagyzlary Tehniki aýratynlyklar

  Baha: “UnitArea” üçin massa (g / m)2) Galyňlygy (mm) Akym wagty (lar) (6ml①) Gury partlama güýji (kPa≥) Çygly partlama güýji (kPa≥) reňk
  OL80 80-85 0.21-0.23 15 ″ -35 ″ 150 ~ ak
  OL130 110-130 0.32-0.34 10 ″ -25 ″ 200 ~ ak
  OL270 265-275 0.65-0.71 15 ″ -45 ″ 400 ~ ak
  OL270M 265-275 0.65-0.71 60 ″ -80 ″ 460 ~ ak
  OL270EM 265-275 0.6-0.66 80 ″ -100 ″ 460 ~ ak
  OL320 310-320 0.6-0.65 120 ″ -150 ″ 450 ~ ak
  OL370 360-375 0.9-1.05 20 ″ -50 ″ 500 ~ ak

  * 6 6ml distillendirilen suwuň 100 sm-den geçmegi üçin wagt gerek2süzgüç kagyzy 25 around töweregi temperaturada.

  Üpjünçilik görnüşleri

  Rulonlarda, listlerde, disklerde we eplenen süzgüçlerde, şeýle hem müşderilere mahsus kesişler bilen üpjün edilýär.Bu öwrülişikleriň hemmesini öz aýratyn enjamlarymyz bilen edip bolýar.Haýyş edýärinhas giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

  • Dürli ini we uzynlygyndaky kagyz rulonlary.
  • Tegelekleri merkezi deşik bilen süzüň.
  • Takyk ýerleşdirilen deşikleri bolan uly listler.
  • Fleýta ýa-da ýalpak görnüşli aýratyn şekiller ..

  Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň, size has gowy önümler we iň gowy hyzmat bereris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  WeChat

  whatsapp